Jurist Benjamin Jozef Aras legt de werking van de Hardheidsclausule uit.

Emir Benjamin Jozef Aras

In de complexe wereld van het bestuursrecht dient rechtvaardigheid als het fundament waarop wetten en regels rusten. Echter, soms leiden strikte toepassingen van regelgeving tot onredelijke of onbillijke uitkomsten. Om hierop in te spelen, is er een krachtig instrument in de gereedschapskist van het bestuursrecht: de hardheidsclausule.